دیدار آقای چارلی سینات، مؤسس نهاد The Groundtruth Project از متشبثین برنامه تشبث
زمان: دوشنبه٬ ۴ اسد سال ۱۴۰۰ مطابق به ۲۶ جولای ۲۰۲۱
مکان: دفتر مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث.
هدف: آگاهی حاصل نمودن از برنامه های متشبثین و تشویق نمودن آنها.
اشتراک کننده ها
مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث از جمله شاگردان متشبث خود که دارای یک کار و بار کوچک اند سه تن از آنها را به مقصد شریک ساختن دست آورد های خود با موسس نهاد The Groundtruth انتخاب نموده و آنها را دعوت نمودند تا با اشتراک خویش زمینه شناخت هرچی بیشتر برنامه تشبث و متشبثین مساعد گردد. قاب ذکر است که آقای چارلی سینات پوشش خبرهای محلی را زمینه سازی می کند. در این دیدار سه تن شاگرد متشبث ذیل در مورد کاروبار های شان ذیلا معلومات ارایه نمودند:
1. محترم سهیل احمد ابراهیمی، فارغ از صنف ۱۲ لیسه عالی خواجه مسافر که در رقابت طرح های تجارتی سال ۱۳۹۹ مقام دوم را از آن خود ساخت. طرح وی در مورد کشت سمارق فارمی بود. او در مورد انواع تولیدات، فصل های کشت محصولات، مشتریان محصول خود و تقاضای موجود معلومات مفصل ارایه کرد.
2.
3. محترمه فاطمه ناصری، فارغ از لیسه عالی ابوالقاسم فردوسی. نامبرده یکی از شاگردان پرتلاش برنامه تشبث بوده که با سعی و تلاش مستمر خود توانسته است تا تشبث صنایع دستی خویش را با ۲۰ افغانی آغاز نموده و آنرا انکشاف دهد. نامبرده در مورد انواع محصولات خود بخصوص احیاء مجدد دوباره سازی اشیاء استفاده شده مانند: کمان مو، گوشواره، چوری، اشیای تزیینی٬ سیت نان خوری و غیره معلومات داده و افزود که در اثر خواندن مضمون تشبث به وی انگیزه ۤپیدا شد تا از سرمایه کم به مبلغ ۲۰ افغانی کاروبار خود را شروع نماید و حالا فرمایشات آنلاین دریافت نموده و نه تنها اینکه باعث خودکفایی خود و فامیل شده بلکه به تعداد دیگر از خانم های خانه که اجازه کار کردن در بیرون از خانه را نداردند نیز زمینه کار در منزل مساعد ساخته است.
4.
5. محترمه سعدیه رسولی، شاگرد لیسه عالی ملالی شهید چهارآسیاب، نامبرده در رقابت طرح های تجارتی ده بهترین نهایی با طرح تحت عنوان تولید انواع مربا توانست مقام نخست را از آن خود سازد. نامبرده در مورد نقش مضمون تشبث و اهمیت آن یادآوری کرد که وی از مطالعه مضمون تشبث توانسته است استفاده اعظمی در بخش های بازاریابی، قیمت گزاری، توسعه کاروبار و غیره نماید.
در نتیجه مؤسس نهاد The Groundtruth و یکی از کارمندان موسسه WADAN که آقای چارلی را همراهی می کرد از کارکردهای شاگردان تشبث ستایش نموده و آنرا قابل قدر دانست. به منظور تشویق نمودن شاگردان از هر یک از سه تن محصولات آنها را به مبلغ ۵۰۰ افغانی خریداری نمودند. قابل ذکر است که همکاران مؤسسه تعلیمی و تربیتی تشبث نیز از شاگردان محصولات شان را خریداری کرد.
See Translation